top of page
ekspertyzy.jpg

ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО МЕЛЬНИКА ФЕДОРА

Wave

АВТОТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Wave

ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА АВТО ПІСЛЯ ДТП

Wave

ТРАНСПОРТНО-ТРАСОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Wave

СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА

Wave

ЕКСПЕРТИЗА МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ

ЕКСПЕРТИЗИ – ЗАГАЛЬНЕ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ВИДИ

Будь який судовий процес «проходить червоною стрічкою» за принципом змагальності, тобто коли кожна його сторона використовує всі надані їй законом права для максимального вирішення справи на свою користь. Одним із таких прав являється використання сторонами провадження доказів для встановлення істини у справі. Кожен із вітчизняних процесуальних кодексів має розділ, який присвячується цьому головному процесуальному інструменту.

На сьогодні серед визначених законами доказів найвагомішим являється висновок експерта, що отримується в результаті проведення експертизи, метою якого є детальне відтворення картини минулих подій. Також вона є максимально незалежним дослідженням, оскільки вітчизняне процесуальне законодавство надає право захиснику (або адвокату як представнику потерпілого) самостійно звертатись до державних або недержавних експертних установ для проведення експертиз у будь-якій галузі права (ст. 243 КПК, ст. 72, 102, 106 ЦПК, ст. 68, 101, 104 КАС  та ст. 251, 268, 271  КУпАП . Зокрема такими експертними установами в Україні є Київський науково-дослідний інститут судових експертиз при Міністерстві юстиції України та Незалежний інститут судових експертиз.

Порядок проведення експертних досліджень в Україні та їх різновиди визначено ЗУ «Про судову експертизу», Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень , Інструкцією про проведення судово-медичної експертизи,  та іншими вітчизняними нормативно-правовими актами.

Саме визначення поняття «судова експертиза» та перелік її видів міститься лише у вищезазначеному законі. Відповідно до нього судовою експертизою називають дослідження об’єктів, явищ і процесів уповноваженими особами, які володіють спеціальними знаннями і надають експертний висновок з питань, які розглядатимуться в суді.

ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ

Надалі в Законі «Про судову експертизу»  наведено перелік експертиз, який при цьому не є вичерпним. Так, основними їх видами, що проводяться в Україні є:

 • Криміналістична (наприклад, почеркознавча, трасологічна);

 •  Інженерно-технічна (наприклад, автотехнічна, транспортно-трасологічна);

 • Економічна (наприклад, бухгалтерського та податкового обліку);

 • Товарознавча;

 • Експертиза у сфері інтелектуальної власності;

 • Психологічна.

 • Мистецтвознавча.

 • Екологічна.

 • Військова.

 • Судово-ветеринарна

 • Гемологічна (встановлення природи, походження мінералів, дорогоцінних каменів).

На практиці висновок експерта для суду вважається достатньо значимим доказом при вирішенні справ у будь-якому провадженні, оскільки сам результат проведення експертизи може кардинально змінити хід справи і вказати, на чиїй стороні правда, і навіть допоможе обвинуваченому стати виправданим, а суду -  прийняти справедливе рішення.

bottom of page